Iranian Christian Fellowship


بچشید و ببینید که خداوند نیکوست، خوشبحال آنان که در او پناه میگیرند.
(مزامیر باب ۳۴ آیه ۸)

کلیسای ایرانیان The King’s Cross Church شما عزیزان را دعوت به مشارکت پرستش و شناخت خدای حقیقی میکند.
جلسات هر یکشنبه ساعت ۱۳:۰۰ و هر سه شنبه ساعت ۱۲:۳۰ برگذار میشود.
در این جلسات ما شاهد شناخت عمیق خداوند، معجزات، شناخت کتاب مقدس و،،،، می شویم و شما عزیزان را دعوت به این مشارکت میکنیم و مشتاق دیدارتان هستیم.
فیض و برکت خدای زنده با شما🙏
برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن زیر تماس حاصل

The Iranian Christian Fellowship is a group of Iranian Christians who worship in Farsi and are part of The King’s Cross Church.

Meeting Times:

Farsi Bible Study @ 5:30pm on Thursday

Farsi Service @ 1pm


Farsi Church Leader

Contact Number 07402345967

%d bloggers like this: